Kim Offenbacker

Kim Offenbacker

Realty Executives of Kansas City (Gladstone)

100 NW Englewood Rd.,

Kansas City, MO 64118

Cell: 816-588-1107

Voicemail: 816-308-4112

Fax: 816-783-5353

Languages Spoken: English