Kim Offenbacker
KimKim
About Kim Offenbacker
Realty Executives of Kansas City (Gladstone)
100 NW Englewood Rd.,
Kansas City, MO 64118
Cell: 816-588-1107
Voicemail: 816-308-4112
Fax: 816-783-5353
Languages Spoken: English