Trina Pozzolo

Trina Pozzolo

Realty Executives Encore

6756-75 Street,

Edmonton, AB T6E 6T9

Cell: 780-264-2491

Languages Spoken: English