Alexis Alexis
About Alexis Murrieta Prieto
Realty Executives Tucson Elite (NW & Foothills)
Cell: 520-979-6002
Languages Spoken: English